หวย ก. ข.

This article in written in Thai.... Here is the list of the 36 persons....
การออกหวย นั้น จะทำกันต่อหน้าประชาชน แต่จะทำการออกภายในอาคารที่กว้างใหญ่ แบบศาลาโถง ทำด้วยไม้รูปสี่เหลี่ยมยกสูงจากพื้น ซึ่งคนทั่วไปเรียกติดปากกันว่า "โรงหวย" โรงหวยที่ขึ้นชื่อที่สุดเป็นโรงหวยที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนหนาแน่นใจกลางพระ นคร โดยจะตั้งอยู่ภายในกำแพงพระนคร ทิศเหนือติดต่อกับกำแพงเรือนจำ กองลหุโทษ ทิศตะวันออกเชื่อมต่อจากถนนมหาชัย ส่วนทิศใต้เชื่อต่อออกมายังถนนเจริญกรุง (ปัจจุบันก็คือ บริเวณสวนสาธารณะรมณีนารถ นั่นเอง) และบริเวณด้านหน้าของโรงหวยจะเป็นลานกว้างขนาดใหญ่ โดยทางเข้าสู่โรงหวยจะถูกคั่นด้วยลูกกรงเหล็กโปร่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไปวุ่นวาย ภายในโรงหวยจะมีเจ้าหน้าที่ของขุนบานประมาณกว่า ๒๐๐ นาย นั่งตรวจบัญชีอยู่กับพื้นห้อง และที่ส่วนกลางของศาลา อันเป็นจุดแขวนป้ายตัวหวย ซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดสนใจที่สุดของเหล่านักพนันทั้งหลาย ถือเป็นจุดที่ทุกคนต้องใจจดใจจ่อเมื่อถึงเวลาออกหวย โดยป้ายตัวหวยที่ทำการแขวนไว้ ณ จุดแห่งนี้ จะถูกคุมไว้ด้วยผ้าสีแดงอย่างมิดชิด เมื่อถึงเวลาออกหวย เจ้าหน้าที่ของขุนบาน หรือ ยี่โกฮง จะแต่งตัวแบบงิ้วจีนทำการกราบไหว้แท่นบูชาที่ได้ตั้งไว้เพื่อเตรียมประกาศ ตัวหวย จากนั้นก็จะเดินมาชักผ้าแดงออก ณ วินาทีนั้น สายตานับร้อยนับพันก็จับจ้องเขม็งอยู่ที่จุดเดียวกัน ทันทีที่เจ้าหน้าที่ยื่นมือไปค่อย ๆ ดึงผ้าแดงลงมาทีละน้อย ๆ แล้วขยักไว้ให้โผล่แต่ส่วนบน ผู้คนก็เริ่มเอะอะเฮฮากันมากขึ้น เพราะลุ้นกันว่าจะออกเป็นตัวหวยอะไร พอชักออกหมด เสียงนักพนันก็ดังสนั่นขรมไปทั่วทั้งลานหน้าโรงหวย

การเล่นหวยใน สมัยนั้น ผู้แทงหวยไม่ค่อยเฉลียวใจถึงแยบยลกลวิธีของขุนบาน ซึ่งอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบ โดยคิดว่าการออกหวยเป็นวิธีการตรงไปตรงมา คือ การออกหวยคราวละสองตัวคือเช้ากับค่ำ การที่จะออกพร้อมกันทั้งสองตัวก็ย่อมทำได้ ไม่เป็นการยากเย็นอะไร แต่ขุนบานก็มิได้ทำเช่นนั้น พอเวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. ซึ่งเป็นเวลาที่เก็บโพยบรรดาแขวงหรือเอเย่นต์ทั้งหลายก็จะทำการรับรวบรวม บัญชีส่งไปยังสำนักงานกลางให้หมด เป็นการตัดตอนมิให้ผู้ใดผู้หนึ่งไปแทงหวยเพิ่มเติม พอหลังจากหวยได้ออกแล้วเจ้าหน้าที่ของขุนบานที่ปฏิบัติงานอยู่ในศาลาโรงหวย ก็จะทำหน้าที่สำรวจโพยที่ส่งมาทั้งหมดอย่างขะมักเขม้น โดยการแยกโพยออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น ประเภทสถิติก็จะเก็บสถิติ ผู้แทงตัวใดสูงในระยะที่ผ่านมาเป็นการเดาใจประชาชนว่ากำลังติดพัน หรือดักแทงตัวหวยตัวใดบ้างในอัตราสูง สำรวจตัวที่แทงหวยตัวเช้าถูกมีตัวอะไรบ้าง ขุนบานก็จะเลี่ยงออกตัวเหล่านั้นในวันรุ่งขึ้น เมื่อการคิดบัญชีจ่ายเงินสำรวจตัวที่ออกเป็นหวยค่ำในคืนวันนั้น ว่าสมควรจะออกตัวใด จึงจะให้กำไรสูง ฯลฯ เพราะฉะนั้นแยบยลกลไกของการออกหวยจึงเป็นวิธีการที่ลึกลับซับซ้อน และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากขุนบานเป็นอย่างดี และต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ฉับไวและแม่นยำ ขุนบานอาจจะพลาดได้ ถ้าหากคนเหล่านั้นไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่หรือให้ข้อเท็จจริงผิดพลาด

สำหรับผู้ที่ มีความรู้เท่าทัน หรือพวกนักพนันหัวหมอ จะไม่ยอมเสียเปรียบขุนบาน โดยใช้วิธีแทงหวยที่เรียกว่า "หวยหิ้ง" โดยนำเงินเดิมพันพร้อมกับตัวหวยไปผู้แขวนไว้ที่หน้าโรงหวย จะเปิดกันออกมาดูกันก็ต่อเมื่อหวยได้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับว่าวิธีการนี้เป็นการให้ความเป็นธรรมอย่างดียิ่งทั้งเจ้ามือและนักพนัน

แรกเริ่ม เดิมที หวย ก ข ในประเทศไทย จะทำการใช้แผ่นไม้สำหรับเขียนหวยให้คนเลือกแทง โดยนำรุปแบบตัวหวยแบบจีนมาใช้เป็นการเอาชื่อคนในนิทานจีน ๓๖ คน มาเขียนเป็นรูปภาพมีตั้งแต่ตัวเจ้าเมือง ชื่อว่า ไท้เผ็ง มีขุนนางเป็นจอหงวน ๔ คน เป็นพระ ๖ องค์ นอกจากนั้นเป็นผู้หญิงบ้าง คนโซบ้าง คนชั้นเสือบ้าง รวมทั้งบุคคลประเภทต่าง ๆ ด้วย บุคคลเหล่านี้ยังเป็นเจ้าขุนมูลนายและญาติพี่น้องกันเกี่ยวข้องซึ่งกันและ กัน ทั้งนี้ประโยชน์ก็เพื่อที่จะให้จำกันได้ง่าย และเกิดความสนใจแก่ผู้ชอบเล่นหวย สมมุตว่าเป็นตัวหวยบ้าง เขียนทั้งคนและตัวหนังสือภาษาจีนกำกับลงพร้อมบ้าง พร้อมรูปสัตว์อันสมมุติว่าเป็นชาติก่อนของคนในนิทานทั้ง ๓๖ คนบ้าง ยังไม่มีตัวหนังสือไทย

โดยในบรรดา ตัวหวยที่ได้นำมาใช้ในการออกหวยในสมัยแรกเริ่มนั้น จะเป็นตัวแสดงงิ้วจีนชื่อแตกต่างกันออกไป จำนวน ๓๖ ตัว ซึ่งจะประกอบกันอยู่ในทำเนียบตัวหวย นอกจากนี้แล้วยังมีบทกลอนกำกับ จนเป็นที่จดจำของนักพนันได้อย่างแม่นยำ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตัวที่
Thai number

Letter
ชื่อ
Thai name
มีบทกลอนกำกับไว้ว่า
Facts about person

Animal
Person
Chinese/Thai
หนึ่งก.สามหวย เจ้าสวมหมวกสามแฉกเป็นเส้นฉาก หนวดที่ปากแดงจ้าหน้าเป็นศรีชื่อสามหวยสวยนักเป็นจักรี นางชะนีมาเกิดกำเนิดนามชะนี:gibbon三槐:สามหวย
สองข.ง่วยโป๊ ง่วยโป๊นั้นกำเนิดเกิดเป็นเต่า แต่เข้าเฝ้าเช้าเย็นไม่เห็นฉัน อดอาหารได้จิรงไม่ยิงฟัน ถือพระจันทร์ชูไว้มิได้วางเต่า:turtle月寶:ง่วยโป๊
สามฃ.เจียมขวย เจียมขวยเป็นปลานั้นมาเกิด พักตร์สวยเลิศคิ้วคางก็คมสัน ต้องเข้าเฝ้าเช้าเย็นเป็นนิรันดร์ เป็นเขยขวัญท่านไท้เผ็งทรงเมตตาปลา:fish占奎:เจียมขวย
สี่ ค.ฮะตั๋ง สองแม่คำหอยแครง ค.ฮะตั๋ง ดูเนื้อหนังพักตร์นวล อ้วนหนักหนา ปากก็หวานตั้งร้านขายสุราอยากขึ้นมาก็รินกินเอาเองร้านขาย:shop合同:ฮะตั๋ง
ห้าฅ.เม่งจู เม่งจูปลาตะเพียนมาเกิดนั้น บอกสำคัญชาติก่อนเป็นฮูหยิน มีลูกอ่อนนอนเห็นว่าเล่นจริง ไม่ประวิงรักบุตรเป็นสุดใจปลาตะเพียน:carp明珠:เม่งจู
หกฆ.ยี่ซัว หลวงจีน ฆ. ยี่ซัวนั้นตัวกลั่น กำเนิดนั้นเป็นไก่อยู่ไพรกว้าง คอยคุ้ยเขี่ยหากินไปตามทาง ก๊กต่าง ๆ สั่นหัวกลัวเต็มทีไก่:chicken日山:ยี่ซัว
เจ็ดง.จีเกา จีเกาคนเก่งนักเลงเก่า ทหารเอกเจ้า ธ. ไท้เผ็งเก่งนักหนา ขี่สิงโตออกชื่อคนลือชา มีฤทธาคนอ่อนน้อมยอมเกรงกลัวsoldier / สิงโต:lion志高:จีเกา
แปดจ.หลวงชี หลวงชีเดิมทีเป็นแมวป่า สิ้นชีวาขาดใจไปเป็นผี มาเกิดเป็นอันลือชื่อแม่ชี เที่ยวราวีตามตลาดบิณฑบาตเอยแมวป่า:wild cat安士:หลวงชี
เก้าฉ.ขายหมู ขายหมูแมวลายตายมาเกิด แสนประเสริฐวิชาค้าขายหมู ครั้นใกล้รุ่งมันก็เรียกกันเพรียกพรู ให้จับหมูฆ่าขายกระจายไปแมว:catขายหมู:pork seller
สิบช.ฮกชุน ฮกชุนเป็นสกุลสุนัขขา ปีนขึ้นเขาหายาไปปะเสือ ไม่ทันหลบเสือขบลงเป็นเบือเลยเป็นเหยื่อพยัคฆ์ร้ายจนวายปราณสุนัข:dog福孫:ฮกชุน
สิบเอ็ดซ.แซหงวน แซหงวนนั้นเกิดกำเนิดไก่ มาแต่ไพรแมลงมุมนั่งสุมหัว กางเกงขาดยุงกัดมันหวาดกลัว คอยซ่อนตัวสุมควันป้องกันภัยแมงมุม:spider青元:แซหงวน
สิบสองฌ.ฮวยกัว พักตร์ขาวขำสำอางขุนนางเจ๊ก เจ้าหนุ่มเด็ดฮวยกัวหัวเป็นขอ กำเนิดนั้นเป็นไก่ฟ้าพญาลอ ดูลออน่าเชยชมคมสันเอยไก่ฟ้า:pheasant ?火鶏火官:ฮวยกัว
สิบสามญ.ย่องเซ็ง ญ.ย่องเซ็งเดิมกำเนิดเกิดเป็นห่าน มันดื้อด้านเมื่อเล็กหลานเจ๊กเส็ง ครั้งเติบใหญ่ไวว่องชื่อย่องเซ็ง ท่านไท้เผ็งโปรดปรานประทานยศห่าน:goose榮生:ย่องเซ็ง
สิบสี่ด.กวงเหม็ง เจ้าม้าหมอกสีมัวนั้นตัวเก่ง ชื่อ กวงเหม็งหมอดูเป็นครูโหร ด้วยรู้ชัดจัดเจนไม่เอนโอน ช่างทายโดนไท้เผ็งว่าเก่งจริงม้า:horse光明:กวงเหม็ง
สิบห้าต.เรือจ้าง เรือจ้างนั้นเกิดกำเนิดหนู ไม่อยู่รูถ่อเรือจนเหงื่อไหล มีคนจ้างรับข้ามยังค่ำไป พอเลี้ยงกายเลี้ยงตัวไม่มัวมอมหนู:ratเรือจ้าง:ferry (必得)
สิบหกถ.พันกุ้ย พันกุ้ยนั้นเกิดกำเนิดสังข์ ชาติมังกรไม่สุภาพช่างหยาบจัง สองมือนั้นถือไม้ขจายจร มีเมียน้อยกลอยสวาททั้งสองคือ ชื่อเม่งจูและกิ้มเง็ก ดวงสมร มีบุตรสุดที่รักร่วมอุทร ทั้งสองนามกรต่างกัน ย่องเซ็งนั้นเป็นผู้พี่ ฮกชุนน้องนี้คนขยัน ทั้งสองร่วมเรียงเคียงกัน อยู่สุขทุกนิรันดร์วันคืนสังข์:conch:田螺扳桂:พันกุ้ย
สิบเจ็ดท.เซี่ยงเจียว เซี่ยงเจียวเดิมทีนกนางแอ่น ดูอ้อนแอ้นเอวกลมสมทหาร ขึ้นขี่ม้าถือทวนกระบวนงาม ทหารยามตามเกี้ยวออกเพรียวพรูนกนางแอ่น:swallow上招:เซี่ยง เจียว
สิบแปดธ.ไท้เผ็ง เจ้ามังกรไท้เผ็งเก่งฉกาจ คนขยาดออกชื่อลือหนักหนา เป็นเจ้าเมืองเรืองฤทธิ์อิศรา ชาวประชายอมตัวกลัวฤทธามังกร:dragon太平:ไท้เผ็ง
สิบเก้าน.เทียนสิน หลวงจีนตัวลือชื่อเทียนสิน ท่าดีดดิ้นหนุ่มน้อยน่าพิศมัย เมื่อชาติก่อนเป็นปูชอบอยู่ไพร ไม่พอใจอยู่บ้านสำราญเมียปู:crab天申:เทียนสิน
ยี่สิบบ.แจหลี หลวงพี่ บ. แจหลีตะพาบน้ำ ชักประคำเสกคาถาจนตาเหลือง ต่อเมื่อใดหิวเข้าจึงเข้าเมือง นามประเทืองหลวงพี่แจหลีเอยตะพาบน้ำ:softshell turtle井利:แจหลี
ยี่สิบเอ็ดป.กังสือ เจ้ามังกรมีเขาที่เลื่องลือ ชื่อกังสือบางครูว่างูหงอน บ้างก็ว่าหอยสังข์กลายมังกร เมื่อชิตก่อนเป็นไฮ้เล่งอ๋องเอยมังกร:dragon江祠กังสือ
ยี่สิบสองผ.เอียวหลี เอียวหลีผีช้างนั้นมาเกิด เดินเถิด ๆ หาเหยื่อนกตกฉลามมันกินเหล้าแต่ละทีถึงสี่ชาม เมาซุ่มซ่ามโงกหงับแล้วหลับไปช้าง:elephant有利:เอียวหลี
ยี่สิบสามฝ.ง่วนกุ่ย ง่วนกุ่ยนั้นเกิดกำเนิดเป็นลิง บางคนว่าเป็นกุ้งดูยุ่งเหยิง เล่นละครเป็นลิงวิ่งกระเจิง เที่ยวเซาะเซิงซุ่มซ่ามไปตามกรรมกุ้ง:shrimp元貴:ง่วนกุ่ย
ยี่สิบสี่พ.กิ๊ดปิ๊น กิ๊ดปิ๊นเกิดกำเนิดแกะ เที่ยวจูงแพะเดินซุ่มซ่ามตามถนน เที่ยวงอนง้อขอร้องใส่ท้องตน ด้วยความจนซัดเซพเนจร綿羊:sheep/goat吉品:กิ๊ดปิ๊น
ยี่สิบห้าฟ.เกากัว ขุนนางจีนคนนี้เสียจริต เก็งไม่ผิด ฟ. เกากัวของเจ๊กเส็ง เป็นแซ่เตียวพวกไหหลำอยู่สำเพ็ง แต่เบาเต็งสักนิดจิตต์แปรปรวนinsane九官:เกากัว
ยี่สิบหกภ.คุณซัว คุณซัวเสือโคร่งนั้นมาเกิด เอากำเนิดเป็นทหารกระบาลใส ทั้งเพลงทวนขวานกระบองก็ว่องไว เคยมีชัยทุกนัดแสนจัดเจนเสือโคร่ง:tiger坤山:คุณซัว
ยี่สิบเจ็ดม.หุนหัน หุนหัน กำเนิดความตายมาเกิด แสนประเสริฐชาติทหารชาญชัยศรี พวกข้าศึกก็ไม่กล้ามาราวี แม่ทัพดีของไท้เผ็งเก่งสุดใจ?ox漢雲:หุนหัน
ยี่สิบแปดย.ฮ่องชุน เจ้านกยูงมาเกิดเป็นฮ่องชุน มีทั้งบุญทั้งสามารถฉลาดเฉลียว เป็นขุนนางจอหงวนเหมือนพ่อเชียว เป็นแซ่เตียวเกี่ยวข้องกับย่องเซ็งนกยูง:peacock逢春:ฮ่องชุน
ยี่สิบเก้าร.กิมเง็ก นางผีเสื้อนั้นหรือชื่อกิมเง็ก น้องคนเล็กร่วมไส้ท่านไท้เผ็ง แต่อารมณ์ หล่อนสมัครรักสำเพ็ง เจ้าย่องเซ็งเป็นบุตรสุดที่รักผีเสื้อ:butterfly艮玉กิมเง็ก
สามสิบล.เทียนเหลียง หลวงจีนหนุ่มร่างน้อยกลอยสวาท กำเนิดชาติเป็นปลาไหลอยู่ไพรสรร พนมมือถือพรตพรหมจรรย์ถือสัตย์มั่นภาวนาทุกราตรีปลาไหล:eel天良:เทียนเหลียง
สามสิบเอ็ดว.แซหุน หลวงจีน ว. แซหุนนกกระสา บางคนว่าเป็นกวางดงยังสงสัย ถือกั้นหยั่นหรือแซ่มาแต่ไกล สำรวมใจไว้ให้ดีมีปัญญานกกระสา:stork青雲:แซหุน
สามสิบสองส.ฮะไฮ้ เจ้ากบใหญ่มีชื่อคือฮะไฮ้ เป็นลูกชายสามหวยสวยสดศรี มันเกิดก่อนเกากัวลูกหัวปี ถึงได้ดีเป็นขุนนางแต่ ปางบรรพ์กบ:frog合海:ฮะไฮ้
สามสิบสามห.หม้งหลิม หม้งหลิมแซปึ้งเป็นผึ้งหลวง นั่งสวมหมวกเหมาะเหม็งกางเกงสั้น ความยากจนข้นแค้นแสนเอาการ ต้องตัดฟืนเผาถ่านการหากินผึ้ง:bee茂林:หม้งหลิม
สามสิบสี่ฬ.ง้วนกิ้ด ง้วนกิ้ดเนื้อทรายตายมาเกิด เป็นกำเนิดง้วนกิ้ดคิดไฉน หน้าแข้งโปปุปะคละคลุ้งไป ทำบ้าไบ้ขอทานเป็นการบุญเนื้อทราย:hog deer元吉:ง้วนกิ้ด
สามสิบห้าอ.บ้วนกิม ชาติงูดิ้นสิ้นใจไปบังเกิด แสนดีเลิศทรัพย์มากปากก็หวาน ชื่อบ้วนกิมเศรษฐีมีบริวารคิดแต่การค้าขายหมายร่ำรวยงู:snake萬金:บ้วนกิม
สามสิบหกฮ.เจี๊ยะสูน เจี๊ยะสูนหมูป่านั้นมาเกิด รูปสวยเลิศเป็นเจ้าชู้เกี้ยวผู้หญิง กิริยาแยบคายละม้ายลิง ทำสุงสิงเกี้ยวสาวพวกชาววังหมูป่า:wild boar, pig正順:เจี๊ยะสูน